D.T.S. T'Siolle bvba Begionalaan 26
09/274.05.55 info@dtszulte.be

Injecteren

Vochtbehandeling

Opstijgend vocht in gevels zijn problemen die zeer ernstig moet genomen worden. Deze problemen komen vaak voor in oudere woningen.

Probleem

Het probleem van opstijgend vocht wordt veroorzaakt door de zuigende kracht van de bakstenen en de metselspecie. Na enige jaren kan de bestaande vochtkering zijn verteerd, en geen voldoende bescherming meer bieden tegen het opstijgend vocht.

Het water stijgt op in de poriën (capillairen) van het metselwerk onder invloed van een proces dat "capillariteit" wordt genoemd, met ander woorden: de muur werkt als een spons. Dit alles gebeurt boven het maaiveld.

Grondwater bevat kleine hoeveelheden oplosbare zouten. Deze worden in oplossing met het grondwater mee in de muren getranporteerd en blijven achter wanneer het water verdampt. Dit impliceert dat, zelfs wanneer het opstijgend vocht onder controle wordt gebracht door het aanbrengen van een vochtwerende laag, deze zouten op zich verantwoordelijk kunnen zijn voor het vochtig blijven van de muur en de door zouten aangetaste afwerkingslaag.

Oplossing

DTS beveelt het volgende aan voor een dorge muur én een droog afwerkbaar muuroppervlak.

Eerst wordt er een correcte diagonose gemaakt alvoors over te gaan tot injectie. Het injecteren is een doeltreffende en gewaarborgde behandeling tegen het probleem van natte muren. Deze behandeling omvat het boren van gaten om de 10 tot 12 cm en 3/4 van de muurdikte geboord. Een behandeling hoeft slechts aan één zijde van de muur te gebeuren. In de reeds geboorde, en gereinigde gaten wordt met een speciale injectiestang en injectiepomp het injectieproduct onder druk in de muur gepompt. Deze producten beletten het ademen van de muren niet.

Na het injecteren tegen opstijgend vocht start de werking van het product onmiddellijk en kunnen de muren na het respecteren van de droogtijd verder worden afgewerkt. De muren kunnen ook meteen worden afgewerkt door het plaatsen van een speciale folie. Deze folie houdt zouten en nitraten tegen, zodat er meteen een afwekingslaag kan worden aangebracht.

Slechts met de juiste materialen en technieken kan dit efficiënt bestreden worden. DTS maakt enkel gebruik van de beste materialen op de markt om het vocht te bestrijden. U kan rekenen op een uitstekend team voor het oplossen van uw vochtproblemen.

Retour haut de page

Offerte aanvragen